مستی

شراب تلخ باشد یا می باقی یا هر چیز دیگر چه فرقی می‌کند؟ تو بیا روی یک تکه سنگ هزار اسم بگذار... یا خدا را به هزار و یک اسم بخوان! من از بین همه‌ی این مست‌کننده‌ها رحیق مختوم را برگزیده‌ام... ابتدا یک هدیه بود، اما بعد شد باور!! چرا و چگونه‌اش بماند...

گزارش تخلف
بعدی